Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice

Město Pohořelice získalo dotaci z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice. Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000165.

Cílem projektu je zkvalitnit péči o děti ve věku 6 až 11 let ve městě Pohořelice a okolních obcích správního obvodu ORP Pohořelice. V zapojených obcích budou od 1. 9. 2016 provozovány dětské kluby (při základních školách), které rodičům dětí I. stupně základní školy umožní lépe sladit jejich pracovní rytmus s péčí o své děti dané věkové kategorie.

Dětské kluby budou provozovány při základních školách v Pohořelicích, Loděnicích, Ivani a Vlasaticích. Bude se jednat o ranní dětské kluby, které budou v provozu od 07 hodin a odpolední dětské kluby po skončení vyučování do cca 17, resp. 18 hodin.

Kromě dětských klubů bude po dobu letních (případně jarních) prázdnin rodičům nabídnuta služba příměstských táborů, které jsou realizovány ve spolupráci se SVČ Pohořelice a dále se základními školami jednotlivých obcí (Troskotovice, Loděnice, Vlasatice a Ivaň).

Daná služba je určena pro rodiče, kteří splňují podmínku vazby na trh práce, tj. jsou zaměstnaní, vedeni v evidenci úřadu práce (aktivně si práci hledají) a nebo se studiem připravují na výkon povolání.

Služba je pro rodiče poskytována bezplatně.

Více informací o realizaci daného projektu Vám rádi poskytnou ředitelé základních škol v zapojených obcích, případně se můžete obracet na projektového manažera (Ing. Hana Mlýnková, hana.mlynkova@pohorelice.cz , +420 519 301 324)

Zapojené města a obce: Pohořelice, Ivaň, Troskotovice, Loděnice a Vlasatice.

Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu: 3,9 mil Kč

Přislíbená výše dotace: 3,7 mil Kč

Vlastní zdroje města Pohořelice: 0,2 mil Kč

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018

 

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková (projektový manažer)

 

  14744

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu