Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice

22670

Město Pohořelice ukončilo realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školky ve správním obvodu ORP Pohořelice. Registrační číslo projektu CZ.03.51/0.0/0.0/15_013/0000165. Projekt byl spolufinancován z finančních prostředků Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu bylo zkvalitnit péči o děti ve věku 6 až 11 let ve městě Pohořelice a okolních obcích správního obvodu ORP Pohořelice. V zapojených obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a v městě Pohořelice byly ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018 provozovány při základních školách DĚTSKÉ KLUBY, které rodičům dětí I. stupně základní školy umožnily lépe sladit jejich pracovní rytmus s péčí o své děti dané věkové kategorie. Jednalo se o ranní dětské kluby, které byly v provozu od 7 do 8 hodin, tj. před zahájením školního vyučování, a dále odpolední dětské kluby, které byly v provozu většinou do 17 hodin, resp. 18 hodin.

Celkem navštěvovalo dětský klub během uplynulých dvou let 145 žáků z I. stupně základní školy. Podpořeno bylo celkem 124 rodičů.

Druhou aktivitou projektu byly PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, které se realizovaly v období letních prázdnin, a to v letech 2017 a 2018. Příměstské tábory se realizovaly v městě Pohořelice a v obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice. Ve většině případů se jednalo o týdenní (tj. pětidenní) turnusy, kam děti přišly ráno a navečer si je rodiče odvedli domů. Tábory byly v provozu od 7 hodin do 17 hodin. Celkem se v rámci dvouletého projektu uskutečnilo 28 týdenních turnusů a jeden čtrnáctidenní turnus. Celkem se příměstských táborů zúčastnilo 447 dětí ve věku 6 až 11 let, přičemž bylo podpořeno 375 rodičů.

V rámci projektu byly hrazeny pečující osoby, výtvarné a sportovní potřeby a animační programy pro děti v dětských klubech a na příměstských táborech.

Podpořenými osobami byli rodiče dětí, kteří splnili podmínku vazby na trh práce, tj. jsou zaměstnáni, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, studují nebo jsou osoby OSVČ.

Celkové náklady projektu činily 3,909 mil Kč.

Z toho obdržená dotace byla ve výši 3,714 mil Kč.

Město Pohořelice přispělo do projektu vlastními zdroji ve výši 195 tis. Kč

Doba realizace projektu byla od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

 

Velké poděkování za úspěšnou realizaci tohoto projektu patří všem zapojeným subjektům tj. město Pohořelice, ZŠ a MŠ Pohořelice, SVČ Pohořelice, ZŠ a MŠ Loděnice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Vlasatice a ZŠ a MŠ Troskotovice. Zejména pak pečujícím osobám v dětských klubech a na příměstských táborech. Celkem na projektu spolupracovalo 52 pečujících osob (v rámci dětských klubů a příměstských táborů).

Vzhledem k poptávce rodičů a velikému zájmu o realizaci aktivit jak dětské kluby, tak příměstské tábory přistoupilo město Pohořelice od 1. 9. 2018 k realizaci pokračujícího projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice II., který bude trvat 34 měsíců, tj. do 30. 6. 2021. V rámci projektu již zahájily činnost DĚTSKÉ KLUBY v Pohořelicích, Loděnicích, Ivani a Vlasaticích. Součástí budou opět PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY a to v obcích Pohořelice, Ivaň, Loděnice, Vlasatice, Troskotovice a Malešovice.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková, město Pohořelice

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu