Pečovatelská služba v Pohořelicích

Od října roku 2008 je v Pohořelicích poskytována pečovatelská služba pro seniory, zdravotně postižené a rodiny s dětmi prostřednictvím Oblastní charity Břeclav. Podstatou služby je terénní pomoc lidem v oblasti osobní péče a péče o jejich domácnost a to na základě předem dohodnutých úkonů.

Pečovatelská služba vyjíždí za klientem do jeho domácnosti. Ke klientům přistupuje individuálně podle jejich potřeb.

Cílem pečovatelské služby je umožnit člověku setrvat co nejdéle v domácím prostředí a zachovat jeho životní styl.

Pečovatelská služba nabízí:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o svoji osobu (pomoc s oblékáním, přesun na lůžko...)
 • pomoc při osobní hygieně (koupel ve sprše či vaně, mytí vlasů....)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný či větší úklid...)
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítka, polohovací lůžka ....)
 • pomoc při vyřizování na úřadech, poště, doprovod k lékaři apod.
 • základní sociální poradenství

Pracovní doba: pondělí - pátek   7:00 – 15:30 hodin

Kontaktní osoba : pí Petříková Jitka, tf. kontakt 734 510 661

zapsala: Bc. Holá Jana – referentka na odboru sociálním a zdravotním

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu