Personální analýza Pohořelice

logotyp1.png
  
Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR  http://www.esfcr.cz/projekty/personalni-analyza-pohorelice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00076

Popis projektu

Obsahem projektu bylo:
1)  Zefektivnit řízení lidských zdrojů v organizaci, zvýšit kvalitu řízení a optimalizovat výkon organizace jako celku za použití nejmodernějších nástrojů a přístupů včetně prostředků informačních a komunikačních technologií;
2) Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků MěÚ Pohořelice, zatraktivnit prostředí státní správy a územní samosprávy;
3) Vytvořit vhodné podmínky pro práci se zaměstnanci úřadu, pro vzájemnou komunikaci a zjišťování potřeb;
4) Odbourat bariéry bránící CS prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich rozvoje, podpořit a motivovat ji ke zvyšování odbornosti a uplatňování nových znalostí a dovedností v praxi.

Cíle projektu

Projekt vycházel z potřeby zkvalitnit řízení lidských zdrojů na Městském úřadě Pohořelice. Potřeba realizace tohoto projektu byla definována prostřednictvím komunikace s vedením města a samotnými zaměstnanci městského úřadu. Projekt řešil současnou časovou i personální náročnost řízení zaměstnanců a chodu úřadu, navazoval a doplňoval zavedení projektového a procesního řízení na MěÚ, benchmarkingu s okolními obcemi, CAF a jiných prvků smart administration.

Projekt byl v 5 klíčových aktivitách zaměřen na:
A) zpracování personálního auditu,
B) zpracování kompetenčních modelů pracovních míst,
C) vytvoření interního systému vzdělávání,
D) proškolení cílové skupiny v oblastech vymezených výzvou a
E) optimalizaci úřadu v oblasti lidských zdrojů a jejich rozvoje - realizace navržených opatření.

Cílovou skupinou byli vedoucí pracovníci obce (vedoucí odborů a jejich zástupci), personalista a volení zástupci obce.

Hlavním přínosem realizace projektu bylo posílení institucionální kapacity a zefektivnění řízení lidských zdrojů organizace prostřednictvím zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a efektivity veřejné správy, které vytváří předpoklad úspěšného zvládnutí složitých činností v organizaci, a následné optimalizace kapacit a řízení s podporou informačních technologií.

Výstupy z projektu umožňují managementu využít nejlepších praktik z oblasti řízení.
Optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů, odbourání nadbytečných procesů a nákladů a celkové zlepšení komunikace má dopad na zefektivnění výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných MěÚ Pohořelice.

Období realizace: 1.11.2010 - 31.5.2011
 
Celkové náklady projektu: 1 214 844,00 Kč
Přislíbená dotace: 1 032 617,00 Kč (tj. 85% z uznatelných nákladů projektu)
Podíl města: 182 227,00 Kč
 
Dne 27.7.2011 bylo předloženo na MVČR, Odbor strukturálních fondů, závěrečné vyúčtování projektu. Nyní čekáme na schválení tohoto vyučtování a akceptaci žádosti o platbu.
 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu