Plánované

Rekonstrukce BD Znojemská 546 a 860 v Pohořelicích

7. listopadu 2017

Předmětem stavebních úprav bude zateplení obálky budovy, které budou tvořit tepelně izolační systémové desky tl. 140 mm. Dále bude provedena výměna vnějších výplní otvorů a výměna klempířských konstrukcí souvisejících se stavebními úpravami objektu. Součástí stavebních úprav bude rovněž sanace vlhkého zdiva spodní stavby. Dodatečná izolace zdiva je navržena kombinací podřezání zdiva a nízkotlaké injektáže zdiva.

Rekonstrukce objektu zasáhne i dešťovou a splaškovou kanalizaci, která je v současné době již v nevyhovujícím stavu. Dešťové vody budou zasakovány systémem zasakovacího tunelu, který umožní nárazovou akumulaci dešťových vod o objemu 19 m3.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu