Podpora obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2016 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 30.4.2016 na MÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Dokument ve formátu PDF

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu