Podpora obnovy kulturních památek v roce 2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2018 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28.2.2018 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Dotační program - výzva

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu