Pohořelice, Brněnská ulice – cyklistická stezka a chodníky

Stavba cyklistické stezky a chodníků na ul. Brněnská navazuje na již vybudované chodníky z centra města. Stezka je navržena v min. šířce 2,5 m, samostatně vedený chodník má šířku 1,5 m a samostatně vedená cyklostezka má šířku 1,5 m. Odstavná stání jsou podélná v šířce 2,2 m. Součástí stavby je veřejné osvětlení, které řeší osvětlení komunikace, stezky pro cyklisty a přesun bezdrátového místního rozhlasu na nové sloupy VO. Plochy budou příčným a podélným sklonem odvodněny do dešťových vpustí a odtud přípojkami do kanalizace. Předpoklad zahájení realizace druhá polovina roku 2018.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu