Pohořelice, Brněnská ulice, cyklistická stezka a chodníky

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005801

Předmětem projektu je vybudování cyklostezky v celkové délce 1.169,84 v intravilánu města Pohořelice v ulici Brněnská, podél dopravně zatížené II/416. Stezka je v téměř celé délce uvažována jako obousměrná společná pro cyklisty i chodce C9, poslední úsek je veden jako C8. Dále je zde řešeno veřejné osvětlení cyklostezky. V rámci projektu bude instalováno 33 ks nových sloupů veřejného osvětlení a zřízení 16 nových parkovacích míst pro kola v obytné zóně ulice Brněnská.

Celkové způsobilé výdaje: 10.835.145,76 Kč; Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 9.209.873,89 Kč; Dotace ze státního rozpočtu: 1.625.271,87 Kč; Vlastní zdroje: 1.083.514,58 Kč

20326

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu