Pohořelice - ul. Brněnská, dešťová kanalizace

Stavbu tvoří jeden funkční celek, v rámci něhož bude provedena kanalizační stoka dešťové kanalizace celkové délky 173 m DN 400 včetně 6 ks prefabrikovaných revizních šachet. Trubní vedení bude z korugovaného polypropylénu. Součástí díla je i 9 odboček pro domovní přípojky, ty budou vyvedeny k nemovitosti a zaslepeny hrdlovou zaslepovací tvarovkou. Odbočky budou provedeny z PP DN 160 délky 3-8 m. Realizace na přelomu roku 2017/2018.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu