Poplatek za svoz odpadu - upozornění

Informace občanům

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2019.  

Roční poplatek bez slevy je 500,- Kč na osobu a rok.

Poplatníkům zapojeným do systému třídění odpadu  je poplatek snížen dle adresy trvalého pobytu a množství vytříděného odpadu na daném čísle popisném: 10 - 30 % - sleva ve výši 100 Kč na osobu, 30  - 50 % - sleva ve výši 150 Kč na osobu, nad 50 % - sleva ve výši 200 Kč na osobu a rok.

V případě, že poplatek není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o

50 % od 01.10.2019.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu