Poplatky a náhrady

Registrační poplatky:


 Zápis čtenáře nad 15 let           100,- Kč

Zápis dalšího člena domácnosti /manžel, dítě nad 15 let/                                         zdarma

 

 

 

Zápis čtenáře do 15 let                zdarma

 

 


Jednorázová služba-využití internetu                                                                        30,- Kč

 

 

Poplatky za náklady spojené s půjčováním knih:

Půjčování knih a časopisů je bezplatné na dobu 1 měsíce.
Knihy a časopisy lze 1x prodloužit, pokud o to požádá čtenář před uplynutím výpůjční lhůty. Neprodlužují se výpůjční lhůty knih, které jsou žádány jinými čtenáři a knižní novinky. Výpůjční lhůtu časopisů nelze prodloužit.

Rezervace knihy                                    5 Kč

 

Sankční poplatky

 

Ztráta čtenářského průkazu v době platnosti - manipulační poplatek za vystavení nové průkazky

20,-Kč

 Poplatek z prodlení při nevrácení knihy a časopisu do 1 měsíce bude počítán částkou 5,- Kč za  každý týden a za každou knihu a časopis.  Nezávisle na úhradě poplatků z prodlení může knihovna vymáhat vrácení knih upomínkami.

1. upomínka

 

20,-Kč

2. upomínka

 

40,-Kč

3. upomínka

 

60,-Kč

doporučený dopis

 

100,-Kč

Čtenář je povinen nahradit škodu,
zaviněnou zanedbáním povinností podle obč.zákoníku č.70/1983 Sb. upravené novelou ze dne 5.11.1991, 444, odst.20/:
škoda se hradí v penězích, požádá-li poškozený, a je-li to možné a účelné hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. Při poškození, uničení nebo ztrátě knihy se požadují tyto formy náhrady:     

  •  uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání
  • nechat udělat kopii
  •  zaplacením dvojnásobku ceny knihy (nejméně 150 Kč)

Při dodání stejného díla je účtován manipulační poplatek ve výši 30,- Kč na knihovnické zpracování díla.
Za poškození obalu knihy, zničení kódu knihy 20,-Kč

Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

Poplatky za internet

Použití PC 1 – 30 minut pro registr. čtenáře

 

bezplatně

Za tisk z PC nebo kopii

 

5,-Kč/1 stranaPoplatky za meziknihovní výpůjční službu
50 Kč za kažkou vyřízenou objednávku knihy

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu