Poruchy

Hlášení poruch - VaK

14. října 2005

Hlášení poruch:

poruchy vodovodu: nonstop 734 259 076
poruchy kanalizací: nonstop 736 472 305, 519 510 195

V případě ohrožení zdraví nebo majetku volejte tísňovou linku 112

Webové stránky VaK Břeclav http://www.vak-bv.cz

Hlášení poruch - JMP

13. října 2005

Nahlášení poruchy - úniku plynu 1239. Veškeré hovory na tomto čísle jsou nahrávány na záznamové zařízení.

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:

 • Poruchu dodávky zemního plynu do odběrného místa
 • Veškeré úniky zemního plynu
 • Závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání JMP, a.s. - veškeré zařízení, které není odběrné plynové zařízení (OPZ - viz níže): plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany,...
 • Závady na měřícím zařízení (plynoměry)

Hlášení poruch - EON

13. října 2005

V případě poruchy volejte  800 22 55 77

 

Operátoři jsou nepřetržitě připraveni :

 • přijímat nová hlášení poruch a informovat o poruchách v dodávce elektřiny 
 • informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Nastane-li kalamitní situace většího rozsahu, mohou být operátoři Poruchové služby zaměstnáni zodpovídáním dotazů dalších zákazníků. Proto prosíme vyčkejte a volání za nějaký čas opakujte. V případě ohrožení zdraví nebo majetku volejte tísňovou linku 112.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu