Poskytovatelé sociálních služeb působící na území ORP Pohořelice

Denní stacionář

Název poskytovatele: BILICULUM, z. ú.

Služba: pro osoby od 3 do 45 let se zdravotním postižením kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým.

Adresa poskytovatele: Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

Web: http://www.biliculum.cz/

Sociálně aktivizační - služba pro rodiny s dětmi Stonožka

Název poskytovatele: BILICULUM, z. ú.

Služba: pro osoby od 3 do 45 let se zdravotním postižením kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým.

Adresa poskytovatele: Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

Web: http://www.biliculum.cz/

Raná péče

Název poskytovatele: Slezská diakonie - Dorea

Služba: poradenská činnost pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením tělesným, mentálním, kombinovaným, s ohrožením psychomotorickým vývojem, do 7 let.

Adresa poskytovatele: Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1

Web: https://www.sdbrno.cz/rana-pece/

 

Název poskytovatele: Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Služba: poradenská činnost pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením kombinovaným a zrakovým do 7 let.

Adresa poskytovatele: Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00

Web: http://www.ranapece.cz/

Domy na půl cesty

Název poskytovatele: Sdružení pěstounských rodin z.s.

Služba: Pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Adresa poskytovatele: Anenská 10/10, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Web: http://www.dumnapulicesty.cz/

Kontaktní centra

Název poskytovatele: Diecézní charita Brno

Služba: poradenství v drogové problematice (cílová skupina osoby od 16 let užívající návykové látky a osoby blízké)

Adresa poskytovatele: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Web: http://www.breclav.charita.cz/

Odlehčovací služby

Název poskytovatele: Diecézní charita Brno

Služba: pro osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a seniory

Adresa poskytovatele: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Web: http://www.rajhrad.charita.cz/

Pečovatelská služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Brno

Služba: pečovatelská služba pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi (od 19 let)

Adresa poskytovatele: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Web: http://www.breclav.charita.cz/ 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu