Poskytovatelé sociálních služeb působící na území ORP Pohořelice

Denní stacionář

Název poskytovatele: BILICULUM, z. ú.

Služba: pro osoby ve od 3 do 35 let ze zdravotním postižením kombinovaným, mentálním, tělesným,
sluchovým, zrakovým.

Adresa poskytovatele: Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

Web: www.biliculum.cz

Sociálně aktivizační - služba pro rodiny s dětmi Stonožka

Název poskytovatele: BILICULUM, z. ú.

Služba: pro osoby ve od 3 do 35 let ze zdravotním postižením kombinovaným, mentálním, tělesným,
sluchovým, zrakovým.

Adresa poskytovatele: Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

Web: www.biliculum.cz

Raná péče

Název poskytovatele: Slezská diakonie - Dorea

Služba: poradenská činnost pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením tělesným, mentálním, kombinovaným, s ohrožením psychomotorickým vývojem, do 7 let.

Adresa poskytovatele: Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1

Web: www.dorea-eliada.cz

 

Název poskytovatele: Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Služba: poradenská činnost pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením kombinovaným a zrakovým do 7 let.

Adresa poskytovatele: Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00

Web: www.ranapece.cz

Domy na půl cesty

Název poskytovatele: Sdružení pěstounských rodin z.s.

Služba: Pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Adresa poskytovatele: Anenská 10/10, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Web: www.dumnapulicesty.cz

Kontaktní centra

Název poskytovatele: Diecézní charita Brno

Služba: poradenství v drogové problematice (cílová skupina osoby od 16 let užívající návykové látky a osoby blízké)

Adresa poskytovatele: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Web: www.breclav.charita.cz

Odlehčovací služby

Název poskytovatele: Diecézní charita Brno

Služba: pro osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a seniory

Adresa poskytovatele: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Web: www.rajhrad.charita.cz

Pečovatelská služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Brno

Služba: pečovatelská služba pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi (od 19 let)

Adresa poskytovatele: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Web: www.breclav.charita.cz 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města Pohořelice

20308

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu