Postup při vyřizování dokladů na úseku evidence řidičů

Postup při vyřizování řidičského průkazu, mezinárodního ŘP, zápis profesní způsobilosti řidiče do ŘP
 
Na úseku evidence řidičů jsou prováděny úkony vyplývající ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 247/2000 Sb., zákona o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Pro naše potřeby je míněno vydání či výměna řidičského průkazu, vydání či výměna mezinárodního řidičského průkazu, zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu, výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání paměťové karty řidiče, paměťové karty podniku  a paměťové karty servisu.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):
  Žádost (kromě žádosti o vydání řidičského průkazu) řádně vyplněnou předkládá sám žadatel.
 • Postup při zahájení řízení:
  Podáním žádosti u odboru dopravy (evidence řidičů) Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská  699.
 • Kde a s kým můžete tuto záležitost řešit:
  Odbor dopravy – evidence řidičů, Dudová Lenka
 • Jaké doklady potřebuje žadatel k vyřízení:
  Pro podání žádosti o vydání řidičského průkazu nebo zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu je nutno doložit, 1x fotografii 3,5x4,5 cm – čelní pohled, dále řidičský a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas).
 • Potřebné formuláře a kde je lze získat:
  Formuláře lze získat na odboru dopravy 1. poschodí – evidence řidičů
 • Jaké jsou správní poplatky:
  Podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

vydání řidičského průkazu 50,- Kč
vydání řidičského průkazu do 5-ti prac. dnů 500,- Kč
ztráta, poškození, odcizení 50,- Kč
změna údajů 50,- Kč
rozšíření skupin 50,- Kč
mezinárodní řidičský průkaz 50,- Kč
zápis profesní způsobilosti řidiče do ŘP 50,- Kč
prodloužení profesní způsobilosti 50,- Kč
výpis z evidenční karty / za každou další započatou stránku 15,-Kč / 5,- Kč
výpis z bodového hodnocení řidiče 15,- Kč
vydání paměťové karty řidiče 700,- Kč
vydání paměťové karty podniku 700,- Kč
vydání paměťové karty servisu 700,- Kč

 • Lhůty pro vyřízení:
  Jsou-li splněny všechny podmínky, pak lze vyřídit řidičský průkaz do 20-ti pracovních dnů, nebo do 5-ti pracovních dnů ve zrychlené verzi, mezinárodní ŘP a výpisy na počkání, paměťové karty do 15-ti dnů
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Opravné prostředky, jak a kde se uplatňují:
  Odvolání ve smyslu správního řádu.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
  Úkon nebude proveden
 • Příslušné informace nebo případné upřesnění můžete získat:
  Žádosti a dotazy lze vyřídit v úředních dnech tj. pondělí a středa od 7,30 hod. do 17,00 hod. V neúřední dny po domluvě s výše uvedeným pracovníkem na tel. 519301374,
  e-mail:lenka.dudova@pohorelice.cz.

Žádosti ke stažení:

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu