Postup při vyřizování řidičského průkazu, mezinárodního ŘP, vydání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče

Na úseku evidence řidičů jsou prováděny úkony vyplývající ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 247/2000 Sb., zákona o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Pro naše potřeby je míněno vydání či výměna řidičského průkazu, vydání či výměna mezinárodního řidičského průkazu, zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu, výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání paměťové karty řidiče, paměťové karty podniku  a paměťové karty servisu.

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):
Žádost (kromě žádosti o vydání řidičského průkazu) řádně vyplněnou předkládá sám žadatel.

2. Postup při zahájení řízení:
Podáním žádosti u odboru dopravy(evidence řidičů) Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská  699.

3. Kde a s kým můžete tuto záležitost řešit:
Odbor dopravy – evidence řidičů, Dudová Lenka

4. Jaké doklady potřebuje žadatel k vyřízení:
Pro podání žádosti o vydání řidičského průkazu nebo zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu je nutno doložit, 1x fotografii 3,5x4,5 cm – čelní pohled, dále řidičský a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas).

5. Potřebné formuláře a kde je lze získat:
Veškeré formuláře lze získat na odboru dopravy 1. poschodí – evidence řidičů

6. Jaké jsou správní poplatky:
Podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

vydání řidičského průkazu   

vydání řidičského průkazu do 5-ti prac. dnů

ztráta, poškození, odcizení 

změna údajů  

rozšíření skupin

mezinárodní řidičský průkaz

zápis profesní způsobilosti řidiče do ŘP

prodloužení profesní způsobilosti

výpis z evidenční karty  

výpis z bodového hodnocení řidiče

vydání paměťové karty řidiče

vydání paměťové karty podniku

vydání paměťové karty servisu

50,- Kč

500,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

15,- Kč  a za další započatou stránku 5,- Kč

15,- Kč

700,- Kč

700,- Kč

700,- Kč

7. Lhůty pro vyřízení:
Jsou-li splněny všechny podmínky, pak lze vyřídit řidičský průkaz do 20-ti pracovních dnů, nebo do 5-ti pracovních dnů ve zrychlené verzi, mezinárodní ŘP a výpisy na počkání, paměťové karty do 15-ti dnů

8. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

9.Opravné prostředky, jak a kde se uplatňují:
Odvolání ve smyslu správního řádu.

10. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Úkon nebude proveden

11.Příslušné informace nebo případné upřesnění můžete získat:
Žádosti a dotazy lze vyřídit v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8,00 hod. do 17,00 hod. V neúřední dny po domluvě s výše uvedeným pracovníkem na tel. 519301374, e-mail: lenka.dudova@pohorelice.cz.

Povinná výměna stávajících řidičských průkazů

Řidičský průkaz vydaný od – do

Povinná výměna do

1.7.1964 - 31.12.1986

 31.12.2007

1.1.1987 - 31.12.1991

 31.12.2007

1.1.1994 - 31.12.1996 

 31.12.2010

1.1.1997 - 31.12.2000 

 31.12.2010

1.1.2001 - 30.04.2004 

 31.12.2013

                                     

                                                 

                                          

                                           

                                               

                                           

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu