Povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva

Upozorňujeme na povinnost týkající se majitelů kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. Podle současně platného zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je v tomto předpisu již od roku 2012 zakotvena nová povinnost, kterou museli provozovatelé splnit do konce roku 2016. 

Každý spalovací zdroj na tuhá paliva o tepelném příkonu 10 ‑ 300 kW napojený na teplovodní soustavu vytápění (radiátory) musí projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si může úřad obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti může být provozovatel sankcionován. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat (viz § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

Seznam servisních techniků

Doposud byl problém v nalezení toho správného revizního technika. Jednotliví výrobci během roku 2016 proškolovali servisní techniky a udělovali jim oprávnění.

Seznam servisních techniků naleznete na stránkách Asociace podniků topenářské techniky - http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHM. Případně se můžete obrátit na odbor životního prostředí MěÚ Pohořelice (Ing. Galiová, tel. 720 071 497).

Seznam servisních techniků se průběžně aktualizuje. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. Současně ale platí, že nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Bohužel ale ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu konkrétního existujícího  výrobce nenajdete, může se tak využít revizních techniků  jiných výrobců, avšak proškolené na daný typ kotle.

Průběh revizní kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje

Při kontrole zkoumá odborně způsobilá osoba (revizní technik) kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat a současně i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600 – 1.500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak provozovatel prokáže při případné výzvě kontrolního orgánu.

Další informace o provádění kontrol najdete ve Sdělení k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, zveřejněném na internetových stránkách MŽP nebo v přiloženém letáku

http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni

LETÁK

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu