Povinnost odevzdat neplatné průkazy řidiče taxislužby

Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje na povinnost odevzdat neplatné průkazy řidiče taxislužby

V souvislosti s ukončením platnosti velkého množství průkazů řidiče taxislužby vydaných po květnu 2013, doporučuje dopravní úřad, aby řidiči co nejdříve odevzdali neplatné průkazy.

Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti

a) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby,

b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,

c) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození

(ust. § 21c odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů).

Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí platnosti (ust. § 21c odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů).

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby je jeho držitel povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu; v případě poškození průkazu řidiče taxislužby je povinen spolu s tímto oznámením poškozený průkaz odevzdat (§ 21c odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů).

Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že v rozporu s ust. § 21c neodevzdá průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti (§ 34e odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1994 o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů). Za přestupek lze uložit pokutu do 10.000,-Kč.

Vykonávat práci řidiče taxislužby lze pouze s platným oprávněním. Podat žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby (a tím vystavení nového průkazu řidiče taxislužby při splnění podmínek spolehlivosti) je možné už 3 měsíce před ukončením jeho platnosti.

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu