Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

Město Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE o konání XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Termín  :        středa 01.06.2022
Místo    :        kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Smlouva o úvěru s účastí prostředků RRF od Národní rozvojové banky, a.s.

4.       Interpelace zastupitelů

5.       Diskuse občanů

6.       Závěr 

 

V Pohořelicích 25.05.2022

  

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
   starosta města Pohořelice


Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.05.2022
Sejmuto z úřední desky dne:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu