Pozvánka na veřejnou prezentaci systému třídění odpadu a další organizační informace

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na VEŘEJNOU PREZENTACI nového systému třídění odpadu v Pohořelicích. Prezentace bude probíhat za účasti vedení města a zástupců stávající svozové společnosti FCC ČR, s.r.o. (dříve .A.S.A., s.r.o.). Cílem našeho společného setkání bude vysvětlit, jak celý systém třídění odpadu bude fungovat v praxi, dojde k zodpovězení Vašich otázek a bude také možné si podat přihlášku k odběru nádob na tříděný odpad. 

Místo konání: Kino Pohořelice, Komenského 1624   

Termín: čtvrtek 23. 2. 2017, začátek v 17:00 hod. 

ROZVOZ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Rozvoz proběhne v níže uvedených termínech. Ulice jsou seřazeny abecedně.

Termíny:
sobota 25. 2. 2017, ulice: Brunnerova, Cukrovarská, Čs. armády, Družstevní, Dvorní, Fáborského, Haňkova, Komenského, Květinová, Lesní, Loděnická, Luční, Paarova, Polní, Rybářská, Sadová, Sportovní, Šumická, Tyršova, U cihelny, U větrolamu, ČSA, Vídeňská, Zahradní, Znojemská a Nová Ves

sobota 4. 3. 2017, ulice: Brněnská, Dlouhá, Hybešova, Jánská, Kostelní, Krátká, Lázeňská, Ležáky, Lidická, Mlýnská, Moravské nám., Na Hrázkách, nám. Svobody, Nová, Poříčí, Pšeničná, Stará obec, Staropoštovní, Školní, Úzká, Smolín a Velký Dvůr

OZNAČENÍ NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD ČIPEM

Označení nádob proběhne v termínu svozu směsného komunálního odpadu (tj. středa nebo čtvrtek) -termíny níže. Nádoby prosím označte číslem popisným a po výsypu svozovou firmou je, prosím, neschovávejte! U rodinných domů se budou čipovat maximálně 2 nádoby na směsný komunální odpad na jednu domácnost. 

Označeny musí být všechny nádoby, tedy i nádoby těch domácností, které se do systému třídění nezapojí. 

Termíny: 8. 3. 2017 7-18 hod. (středa) 9. 3. 2017 7-18 hod. (čtvrtek)
      15. 3. 2017 7-18 hod. (středa)       16. 3. 2017 7-18 hod. (čtvrtek)

BLIŽŠÍ INFORMACE

Informace poskytne Ing. Ivana Galiová, e-mail: ivana.galiova@pohorelice.cz nebo tel. 720 071 497.

Přihlášky k odběru nádob je možné stále zasílat -  Závazná přihláška

Podrobné informace o systému třídění odpadu -  Nejčastější dotazy k novému systému třídění odpadu 

TERMÍNY SVOZU ODPADU

      Březen 2017 PLAST- 10. 3. 2017

    PAPÍR - 27. 3. 2017

      SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - 1x týdně (dosavadní praxe středa/čtvrtek)

Duben 2017 a dále bude svoz odpadu probíhat podle nového svozového kalendáře. Svozový kalendář bude distribuován do každé domácnosti a bude zveřejněn na webových stránkách města www.pohorelice.cz.

 POKYN ODBORU FINANČNÍHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Účastník zapojený do systému třídění odpadu obdrží: 

1. motivační odměnu ve výši 100 Kč/osobu v domácnosti zapojené do systému třídění (např. 4 osoby = 400,- Kč). Stanovení výše odměny se bude odvíjet od počtu členů domácnosti s trvalým pobytem v Pohořelicích (tedy vč. Velkého Dvoru, Smolína a Nové Vsi). Za rozhodné datum se považuje datum uvedené v Předávacím protokolu o převzetí nádob na papír, plast a bioodpad. Vlastníkům nemovitostí bez osob hlášených k pobytu v této nemovitosti vznikne nárok na odměnu ve výši 100,- Kč.

2. jednu sadu tašek na tříděný odpad na domácnost (plast, papír a sklo).

Motivační odměnu a tašky je možné si vyzvednout pouze osobně po předložení občanského průkazu na pokladně Městského úřadu Pohořelice ve dnech pondělí a středa v době od 08:00 do 17:00 hod., v termínu od 3. 4. 2017

3. další motivační odměnu ve výši 100,- Kč, 150,- Kč či 200,- Kč/osobu/rok podle míry třídění odpadů dle OZV Města Pohořelice č. 3/2016, ve znění OZV č. 5/2016, na kterou vznikne nárok až v roce 2018.

Na setkání s Vámi se těší
Ing. Josef Svoboda, starosta města

Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta města

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu