Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

                                                                             INFORMACE

                                     o konání XI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:              Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:           13.11.2019 v 17:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Prodej částí pozemku p. č. 6383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

4.       Interpelace zastupitelů

5.       Diskuse občanů

6.       Závěr

 

V Pohořelicích 05.11.2019

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.11.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 13.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu