Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání XVII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XVII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:                   Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:                13.05.2020 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Mimořádná dotace TJ Sokol Pohořelice

4.       Rozpočtové opatření města č. 3/2020

5.       Přijetí úvěru do výše 150 mil. Kč

6.       Žádosti

-     záměr prodeje pozemku p. .č. 695/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-     záměr prodeje pozemků p. č. 2080,2103,2129,2196 a 2213 v k. ú. Smolín, p. č. 977/2 v k.ú. Unkovice

-     směna částí pozemků p. č. 6137 a 6138 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-     záměr směny nemovitostí s Lesy ČR, s.p.

-     směna částí pozemků Rybníkářství Pohořelice a.s.

-     odprodej pozemků za BD Brněnská 171, Pohořelice

-     schválení odprodeje objektu sídla OO Policie ČR v Pohořelicích

-     úplatný převod části pozemku p. č. 154 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-SPÚ

-     záměr prodeje pozemku p. č. 7383/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-     záměr výkupu pozemků ve Smolíně - mokřad

7.       Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu města Pohořelice

8.       Různé

-     dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s VaK, a.s. Břeclav

-     aktualizace stanov DSO Čistá Jihlava

-     dotační program „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2020“

-     návrh minimální sítě sociálních služeb ORP Pohořelice pro rok 2021

-     Program rozvoje města Pohořelice – aktualizace

-     výsledky průzkumu veřejného mínění k provozování hazardních her ve městě

-     OZV města č. 5/2020, o regulaci provozování hazardních her

-     programová prohlášení rady města

-     podání žádosti o dotaci na projekt SVČ

-     návrh na zrušení Slavností města a okolí a stanovení termínu konání v roce 2021

-     dodatek k rozpočtovému opatření města č. 3/2020

-     nabídka úvěru od České spořitelny a.s. na pořízení kolového nakladače

9.     Interpelace zastupitelů

10.   Diskuse občanů

11.   Závěr

 

V Pohořelicích 06.05.2020

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu