Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání XIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:        Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:      11.12.2019 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Návrh rozpočtu města na rok 2020

4.       Žádosti

-          Směna pozemků pro okružní křižovatku u Tesca

-          Prodej pozemků pro rozšíření ČOV Pohořelice

-          Směna pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

5.       Různé

-          Suchý poldr na Šumickém potoce

-          Žádost ZUŠ Pohořelice o prominutí nájemného

-          Dotace z rozpočtu města na rok 2020

-          Odměny členům výborů zastupitelstva města

-          Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva města na rok 2020

-        Návrhy obecně závazných vyhlášek města o místních poplatcích (ze vstupného, z pobytu, ze psů, za užívání veřejného prostranství)

6.       Interpelace zastupitelů

7.       Diskuse občanů

8.       Závěr

V Pohořelicích 04.12.2019

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu