Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

 

POZVÁNKA

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svoláváX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

 

Termín: středa 24.2.2016

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočtové opatření města č. 1/2016

4.      Žádosti

-          prodej pozemku p. č. 1792/4 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          prodej části pozemku p. č. 158/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          prodej pozemku p. č. 157 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          prodej pozemku města p. č. 1858/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p.č. 100/1 v k. ú. Smolín

-          záměr směny pozemků města p. č. 7069, p. č. 1471, p. č. 1478, p. č. 1479/1, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou za část pozemku 1479/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

5.      Různé

-          žádost o dotaci z rozpočtu města

-          odpis pohledávky

-          návrh pro zadání studie na výstavbu cyklostezek

-          změna obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství

-          Program rozvoje města Pohořelice na období 2015-2023

6.      Interpelace zastupitelů

7.      Diskuse občanů

8.      Závěr

 

   

V Pohořelicích 17.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda  

                                                                                   starosta města v.r.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu