Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání XVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:             Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  
Termín konání:           04.03.2020 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.  Zahájení

2.  Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.  Žádosti

-   prodej pozemků „Zóna 23 ha“ – 16:00 hod.

-   bezúplatný převod pozemku p. č. 952/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-ÚZSVM

-   úplatný převod pozemku p. č. 1725/3 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-SPÚ

-   koupě pozemků v areálu bývalých kasáren

-   záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 6053/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-SPÚ

-   záměr odprodeje objektu sídla OO Policie ČR v Pohořelicích

4.  Rozpočtové opatření města č. 2/2020

5.  Interpelace zastupitelů

6.  Diskuse občanů

7.  Závěr

 

V Pohořelicích 26.02.2020

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.02.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu