Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

POZVÁNKA

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svoláváXI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

 

Termín: středa 4.5.2016

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

 

Program:   

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Poskytnutí dotace pro TJ Sokol Pohořelice

4.      Rozpočtové opatření města č. 3/2016

5.      Žádosti

-          záměr odprodeje pozemku p. č. 132/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje pozemku p. č. 348/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje části pozemku p. č. 932/11, 932/12 a části pozemku p. č. 932/7, oba v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr směny části pozemku p. č. 1478 a části p. č. 1479/1, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou za část pozemku 1479/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

-          převody pozemků od Státního pozemkového úřadu

-          odprodej pozemku p. č. 157 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

6.      Různé

-          Dar pro SVČ Pohořelice

-          Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti

-          Ceník města - úprava

7.      Interpelace zastupitelů

8.      Diskuse občanů

9.      Závěr

 

 

 

 

V Pohořelicích 27.4.2016

 

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda  v.r.

                                                                                      starosta města


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu