Pozvánka s programem na zasedání zastupitelstva města

Pozvánka

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XIX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

 

Termín:       středa 13.9.2017

Místo:          kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení:    16:00 hodin

  

Program:

1.      Zahájení

2.      Volba volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.      Rozpočtové opatření města č. 8/2017 včetně doplňku

4.      Žádosti

-          záměr odprodeje pozemku p. č. 1678 a 1679 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p. č. 2823/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p. č. 6383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 389/1  v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p. č. 2023/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p. č. 1767/5 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p. č. 1648 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemků p. č. 1643/1 a 1643/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje bytového domu č.p. 237,892 a 893 ul.Cukrovarská 

-          bezúplatný převod pozemků od ČR-ÚZSVM

-          odkoupení pozemku od ČR-ÚZSVM

-          prodej části pozemku pod trafostanicí E.ON ČR

-          dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

-          výkup pozemků pro sport na ul. Sportovní v Pohořelicích

-          odkup pozemku p. č. 158/2 a pozemku p. č. 161 v k. ú. Smolín včetně stavby čp. 28

5.      Prodej části pozemku p. č. 6053/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou – dražba

6.      Prodej pozemků p. č. 7487/1 a p. č. 7489/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou – dražba

7.      Představení projektu – obchodní centrum Pohořelice – Fuertes Development, s.r.o.

8.      Různé

-          Dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol, Kynologický klub, Junák – Skauti

-          Rozšíření účelu půjček z Fondu rozvoje bydlení

-          Solidární systém financování sociálních služeb ORP Pohořelice pro rok 2018

-          Výmaz předkupního práva města k pozemkům p. č. 7489/2 a 7489/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

9.      Interpelace členů ZM

10.  Diskuse občanů

11.  Závěr

          

V Pohořelicích  6.9.2017

 

 

              Ing. Josef Svoboda   v.r.

                starosta města

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu