Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

Termín: středa 9. 5. 2018

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočtové opatření města č. 3/2018

4.      Přijetí revolvingového úvěru 100 mil. Kč

5.      Vyhlášení výběrového řízení na přijetí investičního úvěru 45 mil. Kč

6.      Žádosti

-          záměr směny pozemku p. č. 48/2 za pozemek p. č. 2127/2, oba v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odkupu pozemku p. č. 48/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p. č. 2753 v k. ú. Smolín

-          odprodej částí pozemků p. č. 7383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje části pozemku p. č. 90/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          privatizace bytového domu Vídeňská 672

7.      Dražba pozemku p. č. 56 v k. ú. Nová Ves

8.      Různé

-          žádost o finanční dar

-          dotace pro Středisko rané péče

-          návrh minimální sítě sociálních služeb v OPR Pohořelice pro rok 2019

-          podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 III

-      mimořádná dotace pro TJ Dynamo Velký Dvůr

-          návrh obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

-          Čestné prohlášení k ukončení platnosti smlouvy – VaK Břeclav

-          názvy nových ulic v lokalitě Polní

-          návrh OSP spol. s r.o. na ukončení soudního sporu

9.      Interpelace zastupitelů

10.  Diskuse občanů

11.  Závěr

 

 

V Pohořelicích 2. 5. 2018

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda  v.r.

                                                                                      starosta města

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu