PRAVIDLA Č. 2/2008 - vyúčtování spotřeby vody

PRAVIDLA č. 2/2008

VYÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY

v nájemních bytech města Pohořelice

 

  

Varianty řešení:

 

A) ve všech bytech domu jsou na vlastní náklady namontovány vodoměry =

1. součet odečtů podružných vodoměrů

2. případný rozdíl součtu a odečtu patního vodoměru  se rozdělí podle počtu přihlášených osob v domě

 

B) v některých bytech domu jsou na vlastní náklady namontovány vodoměry =

1. součet odečtů podružných nahlášených vodoměrů

2. norma spotřeby 46 m2 (56 m2) * počet přihlášených osob v bytech bez vodoměrů

3. případný rozdíl ve spotřebě se:

a) v případě vyšší spotřeby rozdělí všem obyvatelům domu podle počtu přihlášených osob

b) v případě, že je vypočtená spotřeba nižší, poníží se spotřeba vody v bytech bez podružných vodoměrů podle počtu přihlášených osob

 

C) dům bez vodoměrů =

1. násobek normy na počet přihlášených osob

2. případný rozdíl ve spotřebě se rozdělí podle počtu přihlášených osob

 

Pozn.:

a) Pokud je na podružném vodoměru odečtena spotřeba vody nižší než 16 m2 za rok je započtena jako platný odběr norma 46 m2 (56 m2)

V tomto případě odpovědní pracovníci (Vodáková, Sutter) v následujícím roce provádějí kontrolní odečty vodoměru každý Q.

 

  

Toto znění projednala a schválila Rada města dne 19.5.2008 ve svém usnesení č.13/31/08

 

  

Ing. Libuše Fojtová                                                                     

ředitelka Pohořelické o.p.s. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu