Přechodné dopravní značení v obci Vranovice č.j. MUPO - 41370/2019/OD/KOP

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: III/41621 Žabčice - Vranovice - Pasohlávky. Staničení v km: 6,580.
Kompletní dokumentace zde:

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu