Příměstské tábory 2020

V letních měsících realizovalo město Pohořelice ve spolupráci s ostatními subjekty opět příměstské tábory v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice II.

Realizovalo se celkem 16 turnusů příměstských táborů, většinou týdenní. Místa realizace byla Pohořelice (ul. Tyršova, ul. Lidická), Ivaň, Vlasatice, Troskotovice a Loděnice. Celkem se táborů účastnilo 207 dětí mladšího školního věku (resp. 294 dětí, někteří se účastnily více turnusů), podpořeno bylo 172 rodičů.

Ve všech příměstských táborech byl pro děti připraven program. Během dne měli vedoucí pro děti připravené sportovní aktivity, výtvarné aktivity v prostorách kluboven. Za hezkého počasí trávily děti čas také na zahradě střediska volného času na ulici Tyršova v Pohořelicích, na dvoře základní školy na Lidické ulici, v prostorách místního parku, na hřištích v obcích, v okolí obcí – probíhaly vycházky do přírody.

Během turnusu měly děti animační programy zajištěné externími firmami. Jednalo se o animační programy taneční, výtvarné, sportovní a dále animační programy – externí planetárium, animační programy „Bumperball“ – hudební terapie bubínky, horolezecká stěna atd.

Většinou vždy jeden den v rámci turnusu strávily děti také na celodenním výletě např. do ZOO koutku do Velkého Dvora, splav ve Cvrčovicích, cyklovýlety po okolí atd. (pozn.: náklady na výlety a dopravu nebyly součástí projektu).

Na realizaci táborů se podílely tyto subjekty: SVČ Pohořelice, ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Vlasatice, ZŠ a MŠ Loděnice, ZŠ a MŠ Troskotovice.

O tom, že se dětem na táborech líbilo, svědčí následující fotogalerie.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu