Příměstské tábory a dětské kluby pokračují dále

  24398

 Město Pohořelice získalo dotaci na pokračování úspěšného projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. Tento projekt navazuje na současný projekt a umožní tak plynule pokračovat v realizaci příměstských táborů a dětských klubů v rámci správního obvodu ORP Pohořelice. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program Zaměstnanost.

V rámci projektu se v létě 2021 a 2022 budou konat příměstské tábory celkem v 7 obcích správního obvodu ORP Pohořelice, a to: Pohořelice, Branišovice, Loděnice, Ivaň, Vlasatice, Přibice a Troskotovice.  V létě 2021 se bude konat 20 týdenních turnusů a stejný počet i v následujícím roce 2022 v době letních prázdnin. Dále je z projektu hrazena činnost dětských klubů, a to v období školního roku 2021/2022. Jedná se o dětské kluby v Pohořelicích, Ivani, Loděnicích, Vlasaticích, Přibicích a Branišovicích. (v obcích Pohořelice a Vlasatice bude provoz dětského klubu pokračovat i v dalším školním roce 2022/2023, po skončení projektu 31.12.2022 bude provoz dětských klubů v Pohořelicích a Vlasaticích financován z vlastních prostředků obcí). V provozu bude 5 ranních dětských klubů (v době před školním vyučováním, většinou v provozu od 6:45 hod) a 4 odpolední dětské kluby, které budou v provozu po skončení vyučování (pozn. v době prázdnin není klub v provozu).

Celkem by v rámci 18 měsíců realizace projektu tj. v období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022, mělo být podpořeno 350 rodičů dětí ve věku docházky do I. stupně základní školy (tj. I. až IV. třída zš, včetně přípravného ročníku).

Pro koho je projekt určen: dětský klub a příměstské tábory mohou využít ZDARMA děti plnící školní docházku na I. stupni základní školy, jejichž rodiče splňují podmínku vazby na trh práce, tzn.: jsou zaměstnaní nebo vedeni jako uchazeči o práci v evidenci Úřadu práce ČR nebo jsou OSVČ, případně studují či rekvalifikují se.


Příměstské tábory 2021 - místa realizace a přehledy jednotlivých turnusů příměstských táborů v době letních prázdnin 2021 naleznete pod těmito odkazy:

Informace k přihlašování na příměstské tábory vám sdělí přímo dané subjekty, které příměstský tábor realizují.Celkové náklady projektu jsou 4,858 mil Kč, z toho přislíbená dotace je ve výši 4,615 mil Kč, vlastní zdroje města Pohořelice činí 243 tis. Kč.

 

Rekapitulace současného projektu Péče o děti I. stupně II.

Období realizace: 1. 9. 2018 až 30. 6. 2021

Do období 31. 8. 2020 bylo v provozu ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 7 oddělení dětských klubů a to v Pohořelicích (3 oddělení), v Ivani (1 oddělení), ve Vlasaticích (2 oddělení), v Loděnicích (1 oddělení). V době letních prázdnin 2019 a 2020 se uskutečnilo celkem 31 týdenních turnusů příměstských táborů, a to v obcích Pohořelice, Ivaň, Troskotovice, Loděnice, Vlasatice.

Podpořeno bylo celkem 312 rodičů. Za dané období do dětského klubu chodilo 177 dětí. Příměstský tábor využilo po dobu realizace projektu 413 dětí (z toho některé absolvovaly více turnusů)

Celkové náklady současného projektu jsou ve výši 5,17mil Kč, z toho přislíbená dotace činí 4,91 mil Kč, vlastní zdroje města činí 259 tis. Kč.

 Na realizaci projektu se spolupodílejí: SVČ Pohořelice, ZŠ Pohořelice, ZŠ Ivaň, ZŠ Loděnice, ZŠ Vlasatice, ZŠ Troskotovice. Všem těmto subjektům za spolupráci na projektu velice děkujeme.


 

 

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu