Příměstské tábory - léto 2020

24398

Město Pohořelice realizuje od září 2018 tříletý projekt Péče o děti I. stupně základní školy v rámci správního obvodu ORP Pohořelice II.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt svou realizací navazuje na již zrealizovaný a úspěšný projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice, který se realizoval v období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018. Zaměřuje na podporu zaměstnanosti rodičů a nabízí rodičům, kteří chodí do zaměstnání (nebo jsou OSVČ), připravují se studiem či rekvalifikací na výkon povolání či jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR, možnost využít aktivit projektu.  První aktivitou jsou DĚTSKÉ KLUBY  - více  se dočtete zde.

Druhou aktivitou projektu jsou PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, které se budou opět realizovat o letních prázdninách 2019, 2020. Jedná se o 5denní turnusy realizované v Pohořelicích (SVČ Pohořelice) a v okolních obcích (Loděnice, Vlasatice, Troskotovice, Ivaň, Malešovice/Branišovice) celkem 19 týdenních turnusů v létě 2019 a 19 turnusů v létě 2020. Celková uvažovaná kapacita příměstských táborů v rámci ORP Pohořelice je letošní prázdniny cca 250 dětí. Příměstské tábory mají týdenní turnusy, kdy je zajištěn program pro děti většinou od 7 do 17 hodin. Mezi rodiči je o tento typ služby veliký zájem. Přehled nabízených turnusů příměstských táborů v létě 2020 je uveden pod následujícími odkazy:

 - místo realizace příměstského tábora -SVČ Pohořelice

- místo realizace příměstského tábora - okolní obce - Ivaň, Branišovice, Loděnice, Troskotovice a Vlasatice

 

Kontakty na realizátory jednotlivých příměstských táborů naleznete na informačních letácích pod jednotlivými odkazy.

 

Na realizaci celého projektu se podílejí Město Pohořelice ve spolupráci se Střediskem volného času Pohořelice, ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Loděnice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Vlasatice a ZŠ a MŠ Troskotovice a obcí Branišovice.

Věříme, že realizace projektu „Péče o děti II“ bude stejně úspěšná jako projekt minulý a že nabízené aktivity projektu uvítají s radostí nejen rodiče dětí, ale také samotné děti.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu