Příměstské tábory POHOŘELICE a okolní obce - léto 2018

Město Pohořelice v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice organizuje pro děti PŘÍMĚTSKÉ TÁBORY v době letních prázdnin 2018.

Příměstské tábory jsou určeny pro děti, které splňují podmínku - žák prvního stupně základní školy (tj. ve školním roce 2017/2018 absolvovaly první až pátou třídu základní školy). Současně musí být splněna podmínka rodičů dítěte (obou) o jejich vazbě na trh práce (zaměstnaný, vedený v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, OSVČ, student - připravující se na budoucí povolání, rekvalifikace).

Příměstské tábory se konají v místech:

 - Pohořelice (přehled turnusu - *.pdf) . Více informací Vám poskytne SVČ Pohořelice, Dlouhá 39, Pohořelice

- Vlasatice - více informací a termíny turnusů Vám poskytne ředitelka ZŠ a MŠ Vlasatice, Mgr. Marcela Mikelová

- Ivaň - více informací poskytne ředitel ZŠ a MŠ Ivaň, Mgr. Miloš Pavlů

- Loděnice - více informací poskytne ředitel ZŠ a MŠ Loděnice, Mgr. Petr Machálek

- Troskotovice - více informací poskytne zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Troskotovice, Vlasta Šujanová

Za realizační tým projektu

Ing. Hana Mlýnková

 

14744

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu