Připomínkovací řízení k „Návrhu Komunitního plánu sociálních služeb ORP Pohořelice 2022 – 2024“

Město Pohořelice, Odbor sociální a zdravotní zveřejňuje informaci o Připomínkovacím řízení k dokumentu „Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Pohořelice na období 2022– 2024“.

Dovolujeme si Vás proto oslovit k zapojení se do připomínkovacího řízení k dokumentu "Návrh Komunitního plánu sociálních služeb v ORP Pohořelice na období 2022 - 2024

Způsob podání připomínky

Městský úřad Pohořelice,
Odbor sociální a zdravotní – KPSS
Adresa: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

 

!!! na obálce uvést: Připomínkovací řízení KPSS !!!

- osobně: na Městském úřadě v Pohořelicích, odboru sociálním a zdravotním, v kanceláři č. C206 na připomínkovacím formuláři.

Připomínkovací formulář

Připomínkovací formulář i kompletní materiál určený k připomínkování je ke stažení v příloze níže a také je k dispozici v tištěné podobě v kanceláři č. C206.

 

Termín připomínkovacího řízení: 27. 4. 2022 – 10. 5. 2022

(platí datum odeslání mailu nebo razítko podací pošty)

Připomínka musí mít písemnou formu a musí být podána na formuláři k tomu určeném, tzv. připomínkovacím formuláři.

V případě dotazů se obracejte na odborného pracovníka – asistenta koordinátora procesu KPSS Ing. Táňu Poláchovou - tana.polachova@pohorelice.cz nebo na koordinátora procesu KPSS Ing. Silvii Maturovou - silvie.maturova@pohorelice.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci,

Město Pohořelice, Odbor sociální a zdravotní

Přílohy

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu