Přípravy programu Kotlíkové dotace Operačního programu Životní prostředí

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o přípravě dotačního programu tzv. kotlíkových dotací v novém programovém období 2021-2027. Velikost finanční alokace se bude pro jednotlivé kraje odvíjet od předem vytvořeného seznamu potenciálních zájemců o dotaci a výše jimi požadované podpory dle jednotlivých typů zdrojů tepla. Za účelem zjištění počtu potenciálních žadatelů o dotaci byl v Jihomoravském kraji zahájen průzkum zájmu. Výstupem provedeného průzkumu bude jmenný seznam potenciálních zájemců o dotaci vč. typu požadovaného zdroje tepla. Hlavním nástrojem prováděného průzkumu je v tuto chvíli dotazník zveřejněný na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.jmk.cz.

Závazné pokyny programu, které představují základní rámec pro tvorbu krajských dotačních pravidel, jsou ve fázi přípravy. V tuto chvíli disponujeme pouze základními informacemi, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Jihomoravského kraje. Základní podmínka, tedy že předmětem podpory je výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5, zůstává nezměněna. Novinkou je definice žadatele, kterým může být pouze tzv. „nízkopříjmová domácnost". Domácnost s nízkými příjmy je definována jako domácnost, kde průměrný čistý příjem na jednoho člena za rok 2020 nepřesáhl 170.900 Kč. Právě na tyto žadatele průzkum zájmu cílí.

Dotazníkové šetření nemá závazný charakter. Účastníkům šetření nevzniká právo na dotaci ani povinnost se do programu po vyhlášení krajské výzvy zapojit. Vyhlášení výzvy pro kraje očekáváme na přelomu roku 2022 (již musíme disponovat seznamem zájemců), vyhlášení programu pro občany je plánováno na první polovinu roku 2022. V příloze „Základní informace“ naleznete výčet základních podmínek programu, odkaz na dotazníkové šetření a kontakty na projektový tým – základní informace

Odkaz dotazníkové šetření: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZsCLQQAbrUqtmJ6tlbsmqbJD1umYCLVJnkDxgK5P5uVUM09XQU03Rks3MldEUU9ZUDZMUFNSSk5RMS4u

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu