Přístavba základní školy Lidická

Navržená přístavba je situovaná v místě dnešního stávajícího bytového domu Lidická č.p. 262. Tento bytový dům je určen k odstranění a na uvolněné parcele je umístěna nová stavby přístavby stávající základní školy na ulici Lidické. Navržená přístavba vychází z rozšířené půdorysné stopy stávajícího bytového domu s tím, že je respektována stávající uliční čára a částečné rozšíření půdorysu budovy je navrženo ve dvorní části řešené parcely. Po odstranění stávající budovy č.p. 262 bude uvolněna parcela pro plánovanou přístavbu. Tato uvolněná parcela bude vymezena štíty sousedních budov na parcele č. 950/2, 950/1 a 953 (budova ZŠ). Uvolněná parcela bude v podstatě v jedné rovině nepatrně ukloněné směrem od ulice se stávající technickou infrastrukturou vedenou před objektem v přilehlém chodníku a komunikaci. Po odstranění budovy č.p.262 bude uvolněná parcela zahrnovat ještě část stávajících základových konstrukcí, které budou odstraněny až v souvislosti s realizací nových základových konstrukcí navržené přístavby. Objekt na parcele č. 950/2 je v soukromém vlastnictví a na úrovni 1.NP zahrnuje  prodejnu potravin se sklady situovanými ve dvorní části přiléhajícími na hranu řešené parcely a na úrovni 2.NP a 3.NP (půdní vestavba) zahrnuje byty. Tento dům je z ulice dvoupodlažní se sedlovou střechou, ve které je situována půdní vestavba. Dvorní skladové křídlo je jednopodlažní s částečným podsklepením, které je odsazeno od společné hranice parcel. Objekt základní školy k uvolněné parcela přiléhá svým bočním štítem, který zahrnuje dvě nadzemní podlaží a půdní prostory. Dvorní zástavba školy je od hranice parcel odsazena cca 3,5m.

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu