PROCESNÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ POHOŘELICE

logotyp1.png

Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR  http://www.esfcr.cz/projekty/procesni-a-projektove-rizeni-pohorelice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00102

Město Pohořelice ukončilo realizaci projektu Procesní a projektové řízení Pohořelice. Projekt je spolufinancovaný z finančních prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu. (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - zajištění vzdělávání. Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby).

 

Projekt vycházel z potřeby zkvalitnit projektové a procesní řízení na MěÚ Pohořelice. Cílem bylo řešit současnou časovou i personální náročnost agend poskytovaných městským úřadem obyvatelům správního obvodu. Projekt byl v sedmi klíčových aktivitách zaměřen na oblast projektového řízení, procesního řízení a vzdělávání v těchto oblastech. Cílovou skupinou byli volení zástupci obce, vedoucí pracovníci a řadoví zaměstnanci úřadu. Výstupem projektu bylo zpracování projektové a procesní analýzy, vytvoření směrnice projektového řízení a návrhu optimalizace procesního řízení, zavedení podpůrného softwarového řešení vedoucího k optimalizaci výkonu organizace a proškolení cílových skupin.

 

Hlavním přínosem realizace projektu je zefektivnění práce organizace prostřednictvím popisu procesů, které se stávají základním nástrojem procesního a projektového řízení organizace a které mohou být považovány za předpoklad úspěšného zvládnutí složitých činností v organizaci a následného nasazení optimalizačních metod a informačních technologií. Výstupy z projektu umožňují managementu využít nejlepších praktik z oblasti řízení.

Předmětem projektu bylo zpracování projektové a procesní analýzy, vytvoření směrnice projektového řízení a návrhu na optimalizaci procesního řízení, zavedení podpůrného softwarového řešení vedoucího k optimalizaci výkonu organizace a proškolení cílových skupin. Výsledkem projektu je optimalizace procesů a nákladů důležitých pro zajištění činností poskytovaných MěÚ pro všechny obyvatele správního obvodu.

 

Celkový náklady projektu: 641 524,00 Kč

Výše přislíbené dotace: 522 375,00Kč

Vlastní zdroje města: 119 149,00 Kč
Realizace projektu: 1. září 2010 až 28. února 2011

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu