Profesionalizace sociální práce Města Pohořelice

Profesionalizace sociální práce Města Pohořelice
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015230
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Profesionalizace sociální práce Města Pohořelice
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015230

29856

K datu 1.4.2020 začíná Město Pohořelice realizovat projekt zaměřený na zkvalitňování a rozvíjení sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce odboru sociálních věcí MěÚ Pohořelice, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce za využití nástrojů revize a aktualizace standardů sociálně právní ochrany dětí, tvorby standardizovaných postupů sociální práce, dále prostřednictvím zavádění inovativních metod soc. práce na podporu mezioborové spolupráce a přímé sociální práce se systémem klienta, supervizí a rovněž odborným akreditovaným vzděláváním. Posílením profesních kompetencí osob z CS bude perspektivně dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými soc. vyloučením.

Zpracoval: odborný tým projektu

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu