PROJEKT: Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice

16329

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Předmětem podpory je vytvoření systému pro separaci odpadů na území Jihomoravského kraje. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Celkové uznatelné náklady: 3 313 601,00 Kč (100%)
Dotace EU: 2 816 560,85 Kč (85%)
Příspěvek příjemce dotace: 497 404,15 Kč (15%)
Datum zahájení realizace projektu: 15. 8. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2017
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Pohořelice

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu