Projektová dokumentace - Revitalizace veřejného prostranství Pohořelice, Stará Obec

Filozofie návrhu pracuje s myšlenkou Mojžíšova zázraku, kdy se obrátil k Hospodinu a ten mu umožnil provést židovský lid skrze rozbouřené moře, aby unikl před egyptskými pronásledovateli. Veřejný prostor je definován hlavní pěší tepnou mezi kostelem a školou – tato tepna v sobě nabízí odkaz na Mojžíšův zázrak v Rákosovém moři. Právě „rozbouřené moře“ navrhujeme jako terénní modulaci, která je vhodná pro plynulou akumulaci dešťových vod. Především skladba z lučních a trvalkových semen umožní přirozené fungování lokality. Zároveň esteticky v povětrnostních podmínkách bude vypadat jako rozbouřené moře. Rozestoupená „tepna“ tak nabízí vytvoření centrální části na prostor shromažďovací a relaxační. Relaxační prostor bude vymezený třemi terénními vlnami s výsadbou stromů, drobných keřů a lučního a trvalkového kvítí pro akumulaci dešťových vod. Průchodnost prostorem bude pak navrženo ze zpevněné plochy z AS-TTE roštů (se zatravňujícím souvrstvím). Tyto zpevněné plochy propojí stávající studnu a klidovou část s osazenými lavičkami. Zde mohou děti a obyvatelé trávit volný čas a odpočinek. Aktivní prostor (shromažďovací prostor) je lemován dvěma terénními vlnami s malým atriem. Vlna v jihovýchodní části pak bude lemovat stávající strom, který vytvoří komplexní atmosféru celé lokality. Pochůzí části budou opět řešeny AS-TTE rošty a to formou zatravnění nebo zasypání štěrkem nižší frakce (dekorativní štěrk do 8mm). Tento prostor tak slouží ke shromažďování lidí během malých kulturních akcí. Celá centrální část zeleně je vymezena dopravními cestami. Přechod mezi zelenou plochou a asfaltovou cestou je tvořený opět z pochůzích roštů – tento vymezený prostor je určený pro možnost postavení stánku nebo odstavení osobního automobilu či dodávky. Pro konání akcí je nutné zajistit napojení k technické infrastruktuře s dostatečnou kapacitou.

Studie

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu