Pronájem hrobového místa

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Babčanová, odbor kancelář tajemníka, tel. č. 519 301 328
email: renata.babcanova@pohorelice.cz

Ceník města:

A. nájem hrobových míst a služby s nájmem související

1. Cena za nájem z pozemků – místa na pohřebišti:

Město Pohořelice pro svá veřejná pohřebiště uplatňuje cenu ve výši …………4,- Kč za m² a rok.
Na 10 let nájmu za 1 m² ….……………… 40,- Kč.

2. Ceny za služby s nájmem místa na pohřebištích souvisejících:

a) za hrobové místo pro uložení rakve se zemřelým (bez ohledu na věk zemřelého)
    za 1 m² a rok ………………………….  18 Kč

    na 10 let ……………………….……  180 Kč

b) za urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých v urnovém poli

    za 1m2 a rok ………………………….. 18 Kč

    na 10 let …………………………..….180 Kč

c) za místo pro hrobku za m² a rok ………18 Kč

    na 10 let …………………………….. 180 Kč

B. Ostatní služby individuální zajišťované při provozu veřejného pohřebiště:

Za služby spojené s výkopem hrobu:

- v letním období březen – říjen:

dětský hrob (do 10 let) ………...1200 Kč

normální hrob  ………………....1500 Kč

prohloubený hrob ……………...1800 Kč

- v zimním období listopad – únor:

dětský hrob (do 10 let) …….......2300 Kč

normální hrob ……………….....2600 Kč

prohloubený hrob ………….......2900 Kč

 

Za služby spojené s odkrytím hrobky:

- v období březen – říjen: ...........1500 Kč

- v období listopad – únor: .........2600 Kč

Pronájem schránky v kolumbáriu .........1000 Kč na 10 let

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu