Realizované dotační projekty

Příměstské tábory POHOŘELICE a okolní obce

15. března 2017

Město Pohořelice v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice organizuje pro děti PŘÍMĚTSKÉ TÁBORY v době letních prázdnin 2017.

14744

Dětské dopravní hřiště Pohořelice

20. prosince 2016

Město Pohořelice realizuje projekt Dětské dopravní hřiště . Akce je spolufinancována z rozpočtu JMK.

12400

Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice

20. července 2016

Město Pohořelice získalo dotaci z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice. Projekt se bude realizovat v období 24 měsíců.

14744

Bezpečnější Pohořelice 2016

11. července 2016

Město Pohořelice ukončilo realizaci projektu Bezpečnější Pohořelice 2016, který byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu prevence kriminality.

Více informací o realizaci projektu naleznete v tomto článku.

  12400

POHOŘELICE - MĚSTO PRO RODINU

1. června 2016

Město Pohořelice obdrželo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu POHOŘELICE - MĚSTO PRO RODINU. Projekt je zaměřen na podporu rodinné politiky v rámci města Pohořelice.

12400

Venkovní fitness hřiště v městském parku

3. února 2016

Město Pohořelice vybudovalo v prostorách městského parku venkovní fitness hřiště pro seniory.

Rekonstrukce Mateřské školy Pohořelice

1. listopadu 2013

Město Pohořelice ukončilo realizaci projektu Rekonstrukce MŠ Pohořelice. Projekt je spolufinancovaný z operačního programu ROP Jihovýchod, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

5758

Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic, okres Brno-venkov

6. května 2013

Město Pohořelice získalo dotaci na založení dvou biocenter a prvků ÚSES z Operačního programu životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.1.02/6.3.00/11.12276.

4218

Založení nové parkové plochy navazující na plánovanou výstavbu v ulici Polní v Pohořelicích

9. května 2012

Město ukončilo realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií (ERDF) a Státním fondem životního prostředí ČR. Jednalo se o vybudování a výsadbu zeleně v nové parkové ploše v ulici Polní. Projekt byl spolufinancovaný z operačního programu životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.09576

Název projektu: Založení nové parkové plochy navazující na plánovanou výstavbu v ulici Polní v Pohořelicích

430

Rok teenagerů

16. ledna 2012

Projekt realizovalo město Pohořelice ve spolupráci se SVČ Pohořelice. Jedná se o dotační program Jihomoravského kraje "Program prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2011".

Family Point

15. listopadu 2011

Family Point je místo přátelské rodině, kam mohou rodiče přijít pečovat o děti a kde lze získat informace o službách pro rodiny. Jeden z Family Pointů byl otevřen také ve Vaší obci. Bližší informace o jeho umístění a nabídce lze najít na portálu http://www.jmk.familypoint.cz/, kde najdete také informace o akcích a seminářích pro rodiny s dětmi a seniory v Jihomoravském kraji. Až budete příště vybírat kam s dětmi na výlet, nebo hledat co zajímavého se děje ve Vašem okolí, podívejte se na http://www.jmk.familypoint.cz/, jistě si vyberete.

logo_familypoint_small_M_160.jpg

 

ŠKOLA BEZ HRANIC POHOŘELICE - BREZOVÁ POD BRADLOM

2. března 2011

Projekt realizovaný za podpory Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení, Partnerství Comenius Regio. Příjemcem dotace je město Pohořelice. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace. Hlavním cílem projektu je prohlubování strukturované spolupráce mezi partnerskými regiony Pohořelice a Brezová pod Bradlom. Partnery projektu jsou: Město Pohořelice, Město Brezová pod Bradlom, ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ Brezová pod Bradlom, POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o.s., ZUŠ Bezová pod Bradlom a Centrum pedagogicko-psychologického poradenství a prevencie Myjava.

Celková výše přislíbené dotace je 16 787,50 Euro (406 630,00 Kč). Celkové náklady projektu jsou 19 550,00 Euro. Období realizace projektu: 1.8.2010 - 31.7.2012.

Nové dětské hřiště v Pohořelicích

3. ledna 2011

V městském parku v Pohořelicích byly na podzim 2011 vybudovány nové dětské prvky.

Vzdělávací eGon centrum Pohořelice

29. listopadu 2010

Město Pohořelice ukončilo den 31.10.2012 realizaci projektu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

logotyp1.png

 

Městský úřad Pohořelice nejlépe čerpá evropské dotace

29. listopadu 2010

Úředníci z Pohořelic prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Jihomoravského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi obcemi s rozšířenou působností nemají v regionu konkurenci.

logotyp1.png

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu