Realizované dotační projekty

"SEKTY" A NOVÉ NÁBOŽENSKÉ SMĚRY

27. září 2017

Město Pohořelice pro vás připravilo v rámci projektu Bezpečnější Pohořelice 2017, který je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje, besedy pro veřejnost, a to na téma "SEKTY" A NOVÉ NÁBOŽENSKÉ SMĚRY.

12400

Dětské kluby a příměstské tábory pokračují i v letošním školním roce 2017/2018

29. srpna 2017

Město Pohořelice pokračuje v realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice i ve školním roce 2017/2018.

Územní plán Pohořelice

21. června 2017

17471

Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001872

Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích - II. ročník - aktuální informace

19. června 2017

Dne 21.6.2017 pořádalo město Pohořelice akci Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích - II. ročník.

Akce je spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

12400

Dětské dopravní hřiště Pohořelice - III. etapa

16. května 2017

Město Pohořelice realizuje projekt Dětské dopravní hřiště Pohořelice - III. etapa . Akce je spolufinancována z rozpočtu JMK.

12400

Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích - II. ročník

16. května 2017

Dne 21. června 2017 se bude konat akce Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích (II. ročník). Akce je součástí projektu Bezpečnější Pohořelice 2017 a je spolufinancována z rozpočtu JMK.

16570

8160

Bezpečnější Pohořelice 2017

16. května 2017

Město Pohořelice realizuje projekt zaměřený na prevenci kriminality Bezpečnější Pohořelice 2017, který je spolufinancovaný z rozpočtu Jihomoravského kraje.

8160

Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se (NE)bezpečně v Pohořelicích?

10. dubna 2017

Město Pohořelice v rámci realizace projektu Bezpečnější Pohořelice 2016 uskutečnilo dotazníkové šetření na téma Cítíte se (NE) bezpečně v Pohořelicích. Ankety se zúčastnilo celkem 183 respondentů. S výsledky šetření se můžete seznámit pod tímto odkazem. Všem respondentům děkujeme za jejich odpovědi. 8160

PROJEKT: Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice

7. dubna 2017

16329

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice

20. července 2016

Město Pohořelice získalo dotaci z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice. Projekt se bude realizovat v období 24 měsíců.

14744

Přestupní uzel IDS Pohořelice - tisková zpráva

4. ledna 2016

Město Pohořelice dokončilo realizaci investiční akce spolufinancované z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu (ROP) NUTS 2 Jihovýchod., Prioritní osa 11.: Dostupnost dopravy, Oblast podpory: 11.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce autobusového nádraží a objektu veřejných záchodů.

5758

Rekonstrukce Mateřské školy Pohořelice

1. listopadu 2013

Město Pohořelice ukončilo realizaci projektu Rekonstrukce MŠ Pohořelice. Projekt je spolufinancovaný z operačního programu ROP Jihovýchod, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

5758

Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic, okres Brno-venkov

6. května 2013

Město Pohořelice získalo dotaci na založení dvou biocenter a prvků ÚSES z Operačního programu životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.1.02/6.3.00/11.12276.

4218

Založení nové parkové plochy navazující na plánovanou výstavbu v ulici Polní v Pohořelicích

9. května 2012

Město ukončilo realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií (ERDF) a Státním fondem životního prostředí ČR. Jednalo se o vybudování a výsadbu zeleně v nové parkové ploše v ulici Polní. Projekt byl spolufinancovaný z operačního programu životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.09576

Název projektu: Založení nové parkové plochy navazující na plánovanou výstavbu v ulici Polní v Pohořelicích

430

Rok teenagerů

16. ledna 2012

Projekt realizovalo město Pohořelice ve spolupráci se SVČ Pohořelice. Jedná se o dotační program Jihomoravského kraje "Program prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2011".

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu