Realizované dotační projekty

Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

24. srpna 2022

  32330

Projekt: "Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou"

Hlavní cíl: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.


SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání

1. července 2022

 

24353

Město Pohořelice získalo dotaci na realizaci přístavby dvou odborných učeben zájmového a neformálního vzdělávání v areálu SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Integrovaný regionální operační program, výzva vyhlášená v rámci MAS Podbrněnsko. 

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost Smolín

7. dubna 2022

 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je vybavení prostor občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podbrněnsko  

Realizace: r.2021 

Protipovodňová opatření města Pohořelice

7. dubna 2022

Předmětem podpory je modernizace a doplnění lokálního výstražného a varovného systému s doplněním údajů do povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů.

Realizací projektu budou obyvatelé chráněni protipovodňovými opatřeními a město bude mít zpracovaný digitální povodňový plán.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ

7. dubna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 27,10 MWh/rok, což odpovídá úspoře 25% z celkové spotřeby energie v objektu. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

EFEKT 2021

18. ledna 2022

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2021 ve výši 1.759.294,- Kč pro účel snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.

VO Pohořelice – EFEKT 2021, EIS EF21-1A00023

Z této dotace se tak uskuteční pokračování obnovy veřejného osvětlení ve městě Pohořelice.

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny a instalace vzduchotechnických jednotek za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 94,42 MWh/rok, což odpovídá úspoře 21% z celkové spotřeby energie v objektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Smolín - chodníky

18. ledna 2022

V souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021, město Pohořelice získalo dotaci na výstavbu chodníků v místní části Smolín.

Tato akce je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
ISPROFOND 5627510268

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 9,20 MWh/rok, což odpovídá úspoře 24% z celkové spotřeby energie v objektu.

Revitalizace části městského parku II.

1. září 2021

 Město Pohořelice realizuje projekt Revitalizaci části městského parku Pohořelice II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí.

32552

32553

Rekonstrukce knihovny Smolín

30. dubna 2021

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je rekonstrukce objektu občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Realizace: r. 2021


Užitkový elektromobil II pro město Pohořelice

16. března 2021

Město Pohořelice nadále naplňuje koncept smart city a pořídilo již druhý elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního prostředí. Podpora činí 457.046,40 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz                                                www.mzp.cz

24094

Šumický potok Pohořelice – úprava okolí

25. ledna 2021

  30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Šumický potok Pohořelice - úprava okolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program Životní prostředí. Více informací o realizaci projektu naleznete v tomto článku.

Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích - KC - tisková zpráva

5. prosince 2020

Tisková zpráva k ukončenému projektu rekonstrukce objektu bývalého hotelu Pfann v centru města Pohořelice na komunitní centrum.

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU, Integrovaný operační program.

Tisková zpráva k realizaci projektu (*.pdf)

24353

Dotace ze státního rozpočtu

9. září 2020

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2020 ve výši 1.740.424,- Kč pro účel snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.

29580

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu