Recyklace odpadů

Jenom správně vytříděný odpad je možné dále zpracovat a následně využívat. Odpady je nutné dotřídit na jednotlivé druhy podle jejich dalšího zpracování a zároveň odstranit nežádoucí příměsi a nečistoty.

Dotříděný papír je lisován do balíků a odvážen ke zpracování do papírny. Z recyklovaného papíru se vyrábí novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír.

Sklo se odváží ke zpracování do skláren. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné, také se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota (kov, porcelán). Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

Ze směsi plastů se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky. Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti.

Z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

Nápojové kartony jsou recyklovány v papírnách, protože papír tvoří většinu tohoto obalu (zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody). Nebo se na speciální lince rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace.

Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud je správně roztříděn je možná jeho recyklace a znovupoužití. Odpad, který je vyhozen do popelnice, je bez jakéhokoli využití uložen na skládce, čímž zatěžuje životní prostředí nejen nám, ale i budoucím generacím.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu