Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen „návrh koncepce“) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o zveřejnění

risjmk 200630

Stanovisko SEA

Příloha č. 1

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu