Registr silničních vozidel (RSV)

Základní informace registru silničních vozidel

Zákon č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

§ 6 (1) Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (OÚRP), s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce, (dále jen "žadatel").

§ 89 (5) Provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel jsou povinni do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona (do 30. 6. 2004) uvést údaje v registru silničních vozidel vedeného podle tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti; pokud jde o vznik, změnu nebo zánik zástavních práv, jsou provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel povinni uvést údaje v registru silničních vozidel do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti.

 • Tabulky stávajících registračních značek (SPZ) přidělené na vozidla zůstávají v platnosti.
 • Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalé bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.
 • Při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro něž je určen jiný kód kraje, přidělí nové registrační místo vždy novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační značky

Použité zkratky:

 • Registrační značka (RZ) = státní poznávací značka SPZ)
 • Osvědčení o registraci vozidla (ORV) = osvědčení o technickém průkazu (OTP)
 • Identifikační číslo vozidla = VIN, číslo podvozku, karoserie, rámu …

Návody nejsou právně závazné dokumenty, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při úkonech souvisejících s registrem silničních vozidel,

Tyto stránky nabízí základní informace o dopravně správních agendách v registru silničních vozidel v městě Brně. Naší snahou je poskytnout informaci a možný návod pro občana města, který by mu měl sloužit jako podklad pro jednání a vyřizování svých záležitostí v RSV.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu