Rekonstrukce chodníku ve středu obce Loděnice

Stavba řeší kompletní rekonstrukci stávajících pěších komunikací situovaných v souběhu se silnicí III/4133. Rekonstrukce je navržena v úseku od křižovatky silnic III/4133 x III/3967,  oboustranně podél silnice III/4133 v  délce cca 0,5km s ukončením v místě křižovatky s místní komunikací. Chodníky jsou navrženy s dlážděným krytem uloženým na podkladní nestmelené vrstvy.

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu