Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích - multigenerační komunitní centrum

24353

Město Pohořelice získalo finanční prostředky z Integrovaného operačního programu na rekonstrukci objektu bývalého hotelu Pfann v centru města. V jeho prostorách bude vytvořeno multigenerační komunitní centrum, které bude sloužit pro setkávání členů komunity, a které umožní realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunit jako celku.

Hotel Pfann se nachází v centru města Pohořelice, zhruba pět minut pomalé chůze z autobusového nádraží, pět minut od pošty, sedm minut od objektu zdravotního střediska, základní školy, mateřské školy a střediska volného času. Jeho ideální poloha v centru města si více měné sama řekla o myšlenku zřídit v tomto památkově chráněném objektu multigenerační centrum města, které by sloužilo nejen občanům Pohořelic ale i celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (tedy zhruba 13,6 tis. obyvatel).

Něco málo z historie objektu: První zmínky o objektu jsou z 16. a 17. století, kdy se datují pozdně renesanční počátky výstavby. Jednopodlažní renesanční jádro s klenutým prostorem bylo součástí svobodného statku a pravděpodobně se zde nacházela jedna ze dvou pohořelických hospod (Dolní hospoda). Ta často měnila majitele a byla také spolu s dvorem a mnoha dalšími domy pravděpodobně vyrabována a vypálena při vpádu Tatarů. Hospoda, nyní již označována jako hospoda U bílého koníčka nezanikla. Roku 1682 dostala dvůr darem hraběnka Marie Anna Františka z Valdštejna provdaná Paarová a nechala jej přestavět na reprezentativnější přechodné bydlení pro sebe a své dcery v barokním stylu s patrovými arkádami zdobící obě křídla otevřenými do dvora. Současný půdorys objektu ve tvaru písmene L vznikl během této barokní přestavby. V dalších letech Pohořelice zachvátilo několik požárů, které však naštěstí objekt nezasáhly a nepoškodily. Velký požár roku 1806 pravděpodobně poškodil i hospodu a bylo silně poničené druhé nadzemní podlaží a část krovu, který byl však nahrazen až v 19. století. V 70. a 80. letech 19. století  došlo k poklasicistní přestavbě zájezdního hostince na hotel. Majitelem byl stavebník Johann Pfann, po jeho smrti vdova do hotelu neinvestovala a spíše jej pronajímala. Jedním z pronajímatelů byl na konci 19. století Jakob Tunkel, který zde provozoval restauraci. Od začátku 20. století měl objekt hotelu pronajatý pohořelický cukrovar.

Přístavby v první polovině 20. století (přístavba schodiště, kuchyně a toalet) velmi necitlivě narušily celkový vzhled a stavebně technický stav objektu a definitivně zaslepily obě podlaží a arkádové chodby. Další stavební změny se odehrávaly v interiérech, bylo výrazně změněno dispoziční řešení objektu.

Po osvobození v roce 1945 byly majitelky odsunuty a hotel, jako německý majetek konfiskován a přesel do správy města Pohořelice, které v současné době prostory pronajímá jako komerční prostory a provozuje se zde Klub seniorů.

Co je to multigenerační komunitní centrum?

Komunitní centrum představuje objekt, kde by byl prostor pro poskytování sociálních služeb, poradenství, setkávání, volnočasové aktivity, vzdělávání pro všechny obyvatele regionu a to napříč všemi generacemi.

Co tedy vlastně po rekonstrukci hotelu Pfann v objektu vznikne?

Ve zrekonstruovaném objektu budou:

-           realizovány volnočasové aktivity, kulturní, zájmové a vzdělávací akce. Např. klubové aktivity napříč generačním spektrem.  Bude zde cvičná výuková prodejna Odborného učiliště Cvrčovice, aktivity pro rodiče s malými dětmi (prostory pro mateřské centrum), klubovny pro setkávání dětí a mládeže, klubovna pro seniory

-           zázemí pro poskytování sociálních služeb: terénní pečovatelská služba, kontaktní centrum – „street worker“, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

-           provozovány poradny pro klienty a obyvatele regionu: např. psycholog – poradna pro mezilidské vztahy, manželství a rodinu; etoped – resocializační a terapeutická péče pro děti a mládež a další.

 

A kolik by to vše mělo stát a kdy se vlastně začne s rekonstrukcí?

Předpokládané náklady rekonstrukce celého objektu hotelu Pfann včetně dvora jsou odhadovány ve výši 67,3 mil. Kč včetně DPH.

Město Pohořelice získalo na rekonstrukci příslib dotace v Integrovaném regionálním operačním programu, příspěvek Evropské unie a státního rozpočtu by měl činit 40,5 mil. Kč, vlastní zdroje města by pak činily 26,8 mil. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 a v červnu 2020 by měla proběhnout kolaudace zrekonstruovaného objektu. 

  

Za realizační tým Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj města Pohořelice

 

 

 

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu