Rekonstrukce Paarova zámečku v Pohořelicích

24352

Město Pohořelice zahájilo v lednu 2018 rekonstrukci objektu Paarova zámečku v Pohořelicích. Objekt Paarova zámečku se nachází v centru města Pohořelice, budova je památkově chráněná a je součástí areálu základní školy na ulici Lidická. Jde o stavbu s bohatou historií, která byla postavena koncem 17. století. Tzv. „Malý dvůr“ si nechala postavit hraběnka Paarová, dědička židlochovického panství. V druhé polovině 19. století byla budova zakoupena obcí a využívána pro účely školství. Do konce roku 2017 byla budova bohužel v havarijním stavu, od roku 1994 nebyla využívána. Město Pohořelice podalo v prosinci 2016 žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, kde získalo v létě 2017 rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto rekonstrukci, a to ve výši 34,436 mil Kč. Celkové náklady rekonstrukce objektu jsou odhadovány na 42 mil. Kč s DPH. Po dokončení rekonstrukce, která by měla být dokončena do června 2019, budou v objektu umístěny specializované učebny pro žáky prvního stupně základní školy jako například – jazykové učebny, počítačová učebna, učebna pro rozvoj technických dovedností u žáků, ekologická učebna, venkovní učebna přírodopisu apod.  Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění podmínek základního školství v Pohořelicích a k záchraně významné kulturní památky města Pohořelice.

 

Za realizační tým projektu

Ing. Hana Mlýnková

regionální rozvoj města

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu