Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín

  30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, Operační program Životní prostředí.


Předmětem projektu je revitalizace stávajícího mokřadu a založení zeleně podél polní cesty za účelem zlepšení podmínek životního prostředí. Projekt se stává ze dvou částí, a to:

a) REVITALIZACE MOKŘADU - stávající mokřad má strmé sklony břehů, čímž neumožňuje ideální životní podmínky pro živočichy, zejména obojživelníky. Při revitalizaci dojde k rozšíření zátopy a rozvolnění sklonů břehů. Na 1/3 budou strmé břehy zpevněny suchou kamennou rovnaninou, která bude sloužit také jako úkryt pro živočichy. Maximální hloubka v mokřadu bude 1,5m. Pro dosažení co nejvíce rozdílných hloubek, bude dno mokřadu provedeno ve 3 výškových úrovních. Mokřad bude určen pro účely ochrany přírody a podpory vzácných mokřadních rostlin a živočišných společenstev (zejména obojživelníků a mokřadních ptáků). 

b) ZALOŽENÍ KRAJINNÉ ZELENĚ - pozemky, na nichž bude vysázena krajinná zeleň, jsou situovány podél polní cesty. Jedná se o plošnou výsadbu podél cesty. Celková výměra výsadeb je 3 310 m2. Bude vysázeno 600ks stromů (např. dub letní, javor babyka, jasan ztepilý, lípa srdčitá a jilm. Dále bude vysázeno 850 ks keřů (hloh obecný, kalina obecná, ptačí zob obecný, brslen evropský a svída krvavá).

Ve fotogalerii je připojen výkres vizualizace mokřadu (pouze ilustrační obrázek) a situační výkres.

Realizace projektu byla zahájena 1.1.2021 a bude ukončena v prosinci 2023. Do realizace projektu je zahrnuta také následná péče o danou lokalitu.

Předpokládané náklady projektu jsou 2 383 tis. Kč včetně DPH, přislíbená dotace činí 2 145 tis. Kč, vlastní zdroje města Pohořelice jsou 238 tis. Kč.

V současné době se připravuje  veřejná zakázka pro výběr zhotovitele díla. Předpokládaný termín zahájení samotné realizace akce je jaro 2021.

Za realizační tým projektu 

Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj města PohořeliceMĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu